MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA


A CARBON BLACK KFT. és a CARBON BLACK s.r.o. az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti integrált irányítási rendszert működtet.
A vállalkozásaink célja, hogy gumiipari alapanyag szolgáltatásunk jó minőségével, megbízhatóságával megrendelőink és más érdekelt feleink bizalmát megtartsuk, cégünk jó hírnevét megőrizzük, azt öregbítsük.

Környezetvédelmi célunk, olyan környezetpolitika kialakítása, fenntartása és működtetése, amely kifejezi szándékunkat, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat megteremtésére, a működésünk hosszútávú fenntarthatósága érdekében.

Törekszünk tevékenységünket úgy végezni, hogy a lehető legkisebb befolyásoló hatás érje környezetünket, hogy egy élhető, egészséges környezetet biztosítsunk a jövő generáció számára.

Folyamatos fejlesztéseink, a kitűzött minőség és környezetvédelmi célok megvalósításával, a vezetés és végrehajtás minden szintjén napi feladatunknak tekintjük a jó minőségű szolgáltatásteljesítést és a környezetvédelmet. A tevékenységünkből eredő minőségi és környezeti kockázatok elemzésével, a munkafolyamatokhoz szükséges erőforrások biztosításával, valamint előzetes költségkalkulációk készítésével lehetővé tesszük szolgáltatásunk tervezhetőségét.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és rendszeresen auditáljuk a Carbon Black Kft. és a csehországi üzemünk a Carbon Black s.r.o. munkafolyamatait és tevékenységét, valamint az egyéb külső raktárainkat, minőség és környezetvédelem tekintetében.

Törekszünk a tevékenységünkből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok csökkentésére. Hosszú távú célként tűzzük ki a keletkező, nem veszélyes csomagolási hulladék mennyiségének 50%-al történő csökkentését 2025.12.31.-ig.

Kiemelten fontos kérdésként kezeljük munkatársaink minőség és környezet tudatosságának fejlesztését. Gondoskodunk arról, hogy cégünk minőség és környezeti politikáját minden munkatársunk megismerje, megértse, megvalósítását támogassa, elősegítse.

Szervezetünk érdekelt feleknek tekinti mindazon szervezeteket, hatóságokat, személyeket, akik közvetlenül vagy közvetett módon részt vesznek tevékenységükben, és befolyásolhatják szolgáltatásunk minőségét. Ezen kívül folyamatosan figyelemmel kísérjük ezen érdekelt felek elvárásait.

Célként tűzzük ki, vevőink elégedettségének folyamatos figyelemmel kísérését, az észrevételekre, valamint az esetleges reklamációkra hozott intézkedéseket elemezzük, felhasználjuk, minőségi munkavégzésünk fejlesztésére.

Megújuló energiaforrások (napelem park, pellet tüzelésű kazán) üzemeltetésére vonatkozó fejlesztéseinkkel jelentősen csökkent a nem megújuló energia felhasználásunk.

Figyelemmel kísérjük a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályokat, megfelelünk a tűz- és munkavédelmi, a környezetvédelmi és az egyéb vonatkozó jogszabályok követelményeinek. Folyamatosan javítjuk a munkakörülményeket és óvjuk dolgozóink egészségét.

Értékeljük beszállítóink minőségi és környezeti teljesítményét, minőségi munkavégzésre és a környezet védelmére ösztönözzük őket.

A CARBON BLACK KFT. és a CARBON BLACK S.R.O. vezetése és munkatársai elkötelezettek a minőség és a környezetvédelem ügye mellett.

Az minőség és környezeti politika érvényessége kiterjed a CARBON BLACK Kft. és CARBON BLACK s.r.o. teljes szervezetére és tevékenységére.  

A minőség és környezeti politika betartásáért, a kitűzött minőség és környezetvédelmi célok eléréséért, a minőség és környezetirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséért a MIR/KIR vezetők és az ügyvezető igazgatók a felelősek.

A politika felülvizsgálatát évente egy alkalommal végezzük el.


2022.04.06.