REACH

A Carbon Black Kft. elkötelezett a vevői iránt, ez biztosítja, hogy a mindenkor érvényben lévő szabályozásnak megfelelően végzi tevékenységét.

Ezáltal megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet, valamint az anyagok/keverékek osztályozásásról, cimkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásainak.